Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet och den information du delar är viktig för oss på EVRY. Oavsett om du är kund, partner eller medarbetare så tror vi på ett ärligt och transparent partnerskap. Därför vill vi att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information som vi samlar in om dig. 

 • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
 • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi specificerat
 • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt
 • Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part


Vilken information vi samlar in

De personuppgifter som vi samlar in om dig är begränsade till sådant som brukar stå på visitkort, exempelvis namn, titel, företag, adress, e-post och telefonnummer.

På vår webbplats samlar vi också in och lagrar viss information automatiskt med användning av kakor (cookies) och liknande tekniker, till exempel IP-adresser, region, typ av webbläsare samt information om användning.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in informationen när du fyller i vårt kontaktformulär och önskar att bli kontaktat.

De personuppgifter som vi samlar in om dig är:

 • Namn
 • E-post och
 • Telefon nr.
 • uppgifter som du anger i meddelandefältet

När du besöker vår webbplats
Du kan besöka vår webbplats utan att ge ifrån dig någon personlig information. EVRY använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service och användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från IP-adressen är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonym trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Den insamlade informationen används främst för att skapa en överblick över hur webbplatsen används.

Hur vi använder cookies på vår webbplats

Vi använder cookies för att bättre kunna förstå dina preferenser, så att vi kan förbättra din användarupplevelse vid framtida besök på vår webbplats. Vi använder även cookies för att samla in information om trafik och interaktion för statistiska ändamål. 

Den data vi samlar in används på följande sätt för att:

 • anpassa användarupplevelsen
 • förbättra vår webbplats
 • förbättra vår kundservice
 • genomföra transaktioner
 • skicka ut regelbundna e-postmeddelanden
 • leverera nedladdningsbart innehåll
 • registrera anmälningar till kurser och evenemang

Informationen som vi samlar in kommer inte att säljas, överföras eller lämnas ut till något annat företag utan ditt medgivande – utom där detta är nödvändigt för att tillhandahålla produkten eller tjänsten som du har begärt.

Du kan närsomhelst ta bort ditt medgivande och även radera lagrade cookies. För att göra detta kan du söka information kring hur du raderar dessa på respektive webbläsare och följa instruktionerna där.

Varför behöver vi din information?

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in för att kommunicera med dig, för att svara på dina förfrågningar och förbättra våra tjänster. Vi vill alltid ge dig relevant och värdefull information. Personuppgifter och cookies som du ger ifrån dig hjälper oss att personifiera din upplevelse och även leverera rätt typ av innehåll och erbjudanden till dig. Det ger oss dessutom möjlighet att ligga i framkant och hela tiden utvecklas till att vara värdeskapande för dig som besökare.


Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter

Vi tillämpar etablerad praxis i enlighet med gällande lag och bestämmelser om skydd av personuppgifter, bland annat EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR).

Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i berättigat intresse, och i vissa fall samtycke från dig som besöker vår webbplats. I de fall samtycke krävs kommer vi att be om det från dig. I andra fall kan den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter vara att vi fullgör ett avtal med dig, exempelvis om du är kund hos oss.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

EVRY är noga med säkerheten runt personlig information. När vi samlar in information om dig ser vi även till att informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering, förfalskning, förstörelse eller obehörigt avslöjande. Detta görs genom säkra tekniska åtgärder.


Dina rättigheter att begära ut, ändra och radera information.

 • Begära ut information
  Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på swe.sales@evry.com. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi komma att be dig verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat.

 • Korrigering av information
  Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig eller inaktuell kontaktar du oss på swe.sales@evry.com så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande.

 • Radering av dina personuppgifter
  Du kan närsomhelst få dina uppgifter raderade ur våra system och register. Om du vill bli borttagen ur våra system och register anmäler du det till oss på swe.sales@evry.com.


Ändringar i denna personuppgiftspolicy

EVRYs Personuppgiftspolicy gäller för våra tjänster på vår webbplats. Den här versionen av policyn gäller från och med 25 maj 2018 och löper tillsvidare. Vi har rätt att ändra i vår Personuppgiftspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. EVRY kommer inte minska dina rättigheter som anges här utan att begära godkännande av ändringarna. 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss när som helst för att:

 • begära ut information vi har lagrat om dig
 • korrigera information vi har lagrat om dig
 • radera information vi har lagrat om dig

Om du har ytterligare frågor om vår hantering och lagring av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på swe.sales@evry.com.